KOMİSYONLAR

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine KELEŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 253
TÜ E-Posta : eminekeles@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

BOLOGNA SORUMLULARI

Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Bölüm Başkan Yrd.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Eylül MALKOÇ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

BÖLÜM KÜTÜPHANE KOMİSYONU

Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Bölüm Başkan Yrd.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali BAŞARAN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 229
TÜ E-Posta : malibasaran@trakya.edu.tr

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan BALIK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 254
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

TANITIM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

GEZİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan BALIK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 254
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

İNTİBAK KOMİSYONU

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine KELEŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 253
TÜ E-Posta : eminekeles@trakya.edu.tr

STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan BALIK

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 254
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine ÇOBAN ŞAHİN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 252
TÜ E-Posta : eminecoban@trakya.edu.tr

WEB SAYFASI SORUMLULARI

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali BAŞARAN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 229
TÜ E-Posta : malibasaran@trakya.edu.tr