Sayfa Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Duygu ÇAY

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali BAŞARAN

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 229
TÜ E-Posta : malibasaran@trakya.edu.tr