Hakkımızda

Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2011-2012 akademik yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı; çevreye ilişkin doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik verilerin analiz ve değerlendirilmelerini; planlama, tasarım, doğa, ekoloji ve sürdürebilirlik kavramları ile değerlendirerek yorumlayan; sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan; yaşanabilir çevreler yaratmayı amaçlayan bir meslektir.

Peyzaj Mimarlığı; mekân ve çevre düzenlemenin metot ve tekniğini öğreten, uygulamalı bir bilim dalıdır ve bina ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan farklı ölçeklerdeki açık alan tasarımlarını yapan ve gerçekleştiren peyzaj mimarları yetiştirir. Peyzaj Mimarlığı lisans programı, peyzaj mimarı adayına kent insanının doğayla yakın iletişim kurabilmesi ve böylece beden ve ruh sağlığına olumlu katkılar sağlayarak yaşam kalitesini arttıran; kaliteli, sağlıklı ve güvenli mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. Peyzaj Mimarlığı lisans programı öğrencinin yaratıcılığını teknik ve mesleki bilgi ile destekleyerek kendine özgü tasarım fikirlerini geliştirmesine olanak sağlayacak bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7289 kez okundu.