İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE OMUZ OMUZA

Avrupa

Avrupa Birliği – Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)” kapsamında, iklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadelenin hız kazanması, farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Edirne ilinde 10-12 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen “İklim Değişikliği Eğitimi”ne bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK katılmıştır. Toplantıya Edirne ilinde faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri katılım sağlamıştır. Üç gün süren eğitim kapsamında katılımcılar;

  • İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye etkileri,
  • Türkiye’nin İklim Politikası: İklim Değişikliği ile Mücadelede Unsurları -  Uluslararası Boyut, Yasal ve Kurumsal Yapı,
  • İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi,
  • Kentler ve İklim Değişikliği: Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Yönetiminde İklim Değişikliği ile Yerelde Mücadele,
  • Kentler ve İklim Değişikliği: Yerel İklim Eylem Planları,
  • İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu,

konularında bilgilendirilmiştir.

Ek Resimler
Bu içerik 12.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 512 kez okundu.