2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Stajı İçerikleri ve Kabul Edilenler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ ÖDEVLERİ

 

FİDANLIK STAJI:

Fidanlık Stajı kapsamında, bitki kataloğu hazırlanacaktır. Bitki kataloğunun kapsamı şu şekilde olmalıdır:

 • 200 adet bitki içermelidir.
 • Tüm bitkilerin Latince adları doğru bir şekilde, tür ve cins isimlerini içerecek biçimde ve italic olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakça belirtilmelidir (Yazılar nereden alındı? Fotoğraflar nereden alındı?)
 • Bitkilerin eklenecek özellikleri şunlardır:
  • Latince tür ve cins isimleri ve Türkçe adı
  • 1 adet habitusunu gösteren fotoğrafı (genel görünüm) ve 1 adet yaprak/çiçek/meyve/gövdesini gösteren fotoğrafı (detay görünüm)
  • Familyası
  • Varsa sinonimi
  • Anavatanı
  • Büyüme formu (ağaç/ağaççık/çalı/vb.)
  • Dokusu
  • Maksimum taç çapı
  • Maksimum boyu
  • Yaprak büyüklükleri
  • Yaprak tipi
  • Yaprak rengi
  • Yaprak dökme zamanı/yapraklanma zamanı/yaprak dökmemesi
  • Çiçek büyüklüğü
  • Çiçek tipi
  • Çiçek rengi
  • Çiçeklerin kokulu olup olmaması
  • Meyve durumu
  • Meyve yenilebilirliği
  • Toprak isteği
  • Güneş / gölge isteği
  • Su isteği
  • Büyüme hızı
  • Kullanım alanları/amaçları
  • Diğer özellikleri (Kuş ve kelebekler için çekici olması, zehirli olması vb.)

 

BÜRO STAJI:

Edirne Karaağaç Mahallesinde yer alan “Dr. Bahattin Öğütmen Konağı” (Günümüzde Tulipa Kafe olarak kullanılmaya devam edilmektedir.) proje alanı olarak seçilmiştir. Proje alanına “Müstakil Konut Bahçesi Peyzaj Tasarım Kriterleri” baz alınarak tasarım yapılması istenilmektedir.

 

 

(Adres: Karaağaç Mah. Ortaköy Cad. Merkez/EDİRNE)

İstenilenler:

 • Çevre Analizi – 1/200 Ölçek
 • Survey – 1/100 Ölçek
 • Alan Analizi – 1/100 Ölçek
 • Fonksiyon paftası- 1/100 Ölçek
 • Avan Proje – 1/100 Ölçek
 • Yapısal Proje / Yapısal Kesit (En az 2 adet) – 1/100 Ölçek
 • Bitkisel Proje / Bitkisel Kesit (En az 2 adet)  – 1/100 Ölçek
 • Detay Paftası
 • Sunum Paftası

*Tüm paftalar teknik çizim kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

**Proje alanına ait tarafınıza herhangi bir proje altlığı verilmeyecektir. Proje altlıkları sizin tarafınızdan hazırlanacak olup, kâğıt boyutu tüm paftalarda sabit tutulmak koşuluyla serbest bırakılmıştır. Çevre analizi sınırları sizin tarafınızdan belirlenecek olup, konak çevresinde en az 3 sokağı içine alacak şekilde belirlenmelidir.

***Tüm paftalarda kalem kalınlıkları, tarama, malzeme gösterimi, alan tanımları, kot bilgisi, lejant sunumu ve ilgili döşeme örnekleri / görseller, donatı çizim kuralları ve ölçekleri, çeşitli bitki gösterimleri ile ölçekleri vb. detaylar önemlidir.

****Detay paftası yapısal ve bitkisel detayların tümünü içermelidir. Mevcut detay çizimleri dosya içinde yer almamalıdır. Projeye özgü tasarlanmış donatı elemanları, yer döşemesi detayları, giriş kapısı detayları, bitki dikim detayları vb. yer almalıdır.

*****Sunum paftasında proje genelinin tanıtımı yapılmalıdır. Mizanpaja dikkat edilerek sunum tekniği serbest bırakılmıştır.

 

Şantiye Stajı

Yaz dönemi süresince sadece şantiye stajı kalmış olan öğrenciler için;

Daha önce yapmış oldukları Peyzaj Tasarım Projesi 1-2-3-4-5 projelerden herhangi birini seçerek bu çalışmalarının proje süreçlerinin (fonksiyon, avan, yapısal, bitkisel proje) düzenlenmesi ve eklenmesi, daha sonra seçmiş oldukları projenin;

 • Ölçülendirme paftasının hazırlanması,
 • Keşif metraj dosyasının oluşturulması,
 • Proje uygulama raporunun hazırlanarak teslim edilmesi beklenmektedir.

Yaz dönemi sürecinde büro stajı yapan ve sonrasında şantiye stajı yapacak öğrenciler için;

Büro stajı için verilmiş olan Edirne Karaağaç Mahallesinde yer alan “Dr. Bahattin Öğütmen Konağı’ için hazırlanmış olan çalışmalarının proje süreçlerinin (fonksiyon, avan, yapısal, bitkisel proje) eklenerek projenin;

 • Ölçülendirme paftasının hazırlanması,
 • Keşif metraj dosyasının oluşturulması,
 • Proje uygulama raporunun hazırlanarak teslim edilmesi beklenmektedir.

Not: Sadece şantiye stajı kalan öğrencilerin seçtikleri proje derslerinden hangisinin çalışılacağı mutlaka belirtilmelidir. Belirtilen proje alanları daha önce teslim edilen paftalarından kontrol edilecektir.

 

Peyzaj Mimarlığı Staj Komisyonu

 

 

 

 

 

 

 

STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

 

Büro Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler

Öğr. No

Ad – Soyad

1161702032

Sedat Dursun

1161702034

Enes Şahin

1161702036

Selen Kaşık

1161702041

Rahim Yanar

1161702803

Hasan Marat

1161702020

Ayşen Şanda

1161702038

Simge Nur Bölük

1141702013

Sedanur Çetinkaya

 

Şantiye Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler

Öğr. No

Ad – Soyad

1161702014

Ayçe İdil Çavuş

 

Oğuzhan Yılmaz

 

Tuğçe Karataban

1151702028

Emre İçmen

1161702020

Ayşen Şanda

1161702038

Simge Nur Bölük

1141702013

Sedanur Çetinkaya

1161702032

Sedat Dursun

1161702036

Selen Kaşık

1161702803

Hasan Marat

 

Fidanlık Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler

Öğr. No

Ad – Soyad

1161702041

Rahim Yanar

1161702034

Enes Şahin

 

Utku Berkay Yerli

Ek Resimler
Bu içerik 05.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 319 kez okundu.