“KENT MERKEZLERİNDE YAYA İZLERİ” Sempozyum ve Atölye Çalışması

“KENT MERKEZLERİNDE YAYA İZLERİ” Sempozyum ve Atölye Çalışması
 
Bölümümüz 11-14 Mart 2015 tarihinde Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman TURAN Kongre ve Kültür Merkezi’nde, TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık Bölümleri’nin ortak olarak düzenledikleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarının katıldığı “Kent Merkezinde Yaya İzleri “ adlı sempozyum ve atölye çalışmasına 7 öğrenci (Bertan KIZILTAN, Eyüp ÖZDEN, Gül CİCİM, Metin ÖNEN, Rüya ERPAK, Yağmur KIRMIZITAŞ, Zeynep Sinem TOPÇU) ve öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Candan ZÜLFİKAR ve Öğr. Gör. Deniz Gözde ERTİN ile katılmıştır. 4 gün süren sempozyum ve atölye çalışmasında alan olarak Trabzon kent merkezinde, kent meydanına bağlanan, doğu-batı yönünde denize paralel olarak aynı doğrultuda birbiri ardına uzanan ve kuzey-güney yönünde akslarla birbirine bağlanan, yayaların en çok etkileşim içinde oldukları mekânlar olan Uzun Sokak, Kahraman Maraş Caddesi ve Kunduracılar Caddesi seçilmiştir.
Yaya-alışveriş etkinliğinin hızla AVM’lere taşınması ile çalışma alanı olarak seçilen akslarda yaya etkinliklerinin azalması ve bu alanların eski canlılığını yitirmesi çalışmanın sorunsalı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sempozyum ve atölye çalışmasında Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık disiplinlerinin bakış açılarıyla çözüm önerileri ele alınmıştır. Trabzon kentinin büyük oranda ticaret ve yer yer ticaret alanlarının üstü konut olarak kullanılan, ayrıca merkezde olması nedeniyle yaya ve taşıt trafiği açısından çok yoğun olarak kullanılan bu üç ana aks üzerinde;
Atölye 1: özne “BEN” olduğunda “İZLER”,
Atölye 2: özne “ÖTEKİ” olduğunda “İZLENİMLER”,
Atölye 3: özne “MEKÂN” olduğunda ise “İZDÜŞÜMLER” biriktirdiği varsayımından hareket edilmiştir. Sokaklardaki izlerin bu temalar aracılığı ile araştırılması hedeflenmiş ve sokaklardaki mekân ve yaya izlerinin okunması, anlaşılması ve yorumlanması ile yaya izlerinin azalmasının nedenleri ve yaya izlerinin AVM benzeri mekânlara taşınmasının gerekçeleri belirlenmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir. Atölye çalışmaları 6’şar öğrenciden oluşan 11 grup ve 18 atölye yürütücüsü eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasının son gününde tüm gruplar sunumlarını jürinin değerlendirmesine sunmuşlardır. Sunumların ardından tüm öğrencilere ve atölye yürütücülerine katılım belgeleri takdim edilmiştir.   

Sempozyum ve Atölye Çalışmasının İnternet Sitesi: http://kentiz.spotrabzon.org/Default.aspx
 
Ek Resimler
Bu içerik 20.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 841 kez okundu.